۱۳۹۵/۱۰/۰۴
با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،
تفاهمنامه اجرای طرح توسعه برنامه مراقبت از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی از طریق مراکز مددکاری منعقد شد
 
تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر امور کودکان و نوجوانان، دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور و کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور درخصوص اجرای طرح توسعه برنامه مراقبت از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی از طریق مراکز مددکاری با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور منعقد شد.
تفاهمنامه اجرای طرح توسعه برنامه مراقبت از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی از طریق مراکز مددکاری منعقد شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، ​تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر امور کودکان و نوجوانان، دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور و کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور درخصوص اجرای طرح توسعه برنامه مراقبت از کودکان تحت سرپرستی بهزیستی از طریق مراکز مددکاری با حضور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور منعقد شد.

ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی به خانواده‌های فرزندپذیر، فرزندان تحت مراقبت در خانواده جایگزین و فرزندان دارای زندگی مستقل، در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط با سازمان بهزیستی کشور از موضوعات 
تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر امور کودکان و نوجوانان، دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور و کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور محسوب می‌شود.
منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور
تعداد بازدیدها : ۳۷۴
      
کلیه حقوق این سایت به سازمان بهزیستی کشور تعلق دارد.
سایت های مرتبط
سامانه ها
پیوندها