banner-behzisti
پنجشنبه 1 فروردين 1398   11:48:25
«بیانیه مأموریت»
سازمان بهزیستی کشور سازمانی است دانش محور و تخصصی در ارائه خدمات پیشگیری، اجتماعی و توانبخشی با رویکرد بهره مندی مشارکت عمومی و توانمندسازی با توجه ویژه به کودکان، زنان، معلولین و سالمندان، به عنوان متولی سلامت اجتماعی نقشی مؤثر در ارتقاء سلامت، کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی آحاد جامعه ایفا می کند.
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1691
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18031719 تعداد بازديد زيرپورتال: 4959440 اين زيرپورتال امروز: 2655 سایت در امروز: 11371 اين صفحه امروز: 2